Consultant,Security Researcher, Entrepreneur, Senior Linux Admin

21 Ağustos 2014 Perşembe

Apache 2.4 Kurulum Sonrası Ayarlar

Yeni sunucu kurulumlarında Apache 2.4 varsayılan olarak gelmeye başladı. Bu sürümü yüklediğinizde Php kısa etiketler (short tag) <? ?> çalışmıyor. Ayrıca .htaccess dosyalarınızda çalışmıyor.PHP Kısa Etiket (Php Short Tag) Ayarları

nano /etc/php5/apache2/php.ini

Web Server Kurulumu sonrasında php.ini ayar dosyasında "Language Options" altında olan kısa etiket parametresini aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

short_open_tag = On

.htaccess hatası için aşağıdaki dosyada dizin ayarlarına AllowOverride All eklemeniz gerekmektedir.

mcedit /etc/apache2/apache2.conf

<Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
</Directory>


Dosyadaki ilgili dizinlere eklemeyi yaptıktan sonra rewrite modülünü aktif hale getiriyoruz.

a2enmod rewrite
a2enmod deflate
a2enmod mod_expires
a2enmod expires
a2enmod headers

Son olarak apache2 servisimizi yeniden başlatıyoruz.

/etc/init.d/apache2 restart


0 yorum:

Yorum Gönder

Etiketler