Consultant,Security Researcher, Entrepreneur, Senior Linux Admin

29 Ağustos 2014 Cuma

Apache Sanal Host Ayarları

Apache 2.4 kurulumu bittikten ve ayarlarını yaptıktan sonra sanal hostları tanımlamak kalıyor. Bu bize birden çok alan adını sunucu üzerinde kullanmamızı sağlıyor.

Örneğin;
linuxuzmani.net ve turkwm.com sitelerini aynı web sunucuda host edebiliriz.

Web sunucu kurulumunda anlatırken kullanıcılar için /home/ klasörünü kullandık. Linuxuzmani.net salih kullanıcısında, turkwm.com ridvan kullanıcısında hizmet vereceğini düşünelim.

Apache 2.4 dizinleri apache2.conf içerisinde tanımlıyorlar. Ben /home/ dizini altındaki klasörleri tek tek tanımlamak yerine üst dizin olarak /home/ tanımlayıp ilk ayarı tamamlıyorum.

mcedit /etc/apache2/apache2.conf

En alta aşağıdaki ayarı ekliyorum.

<Directory /home/>
        Options FollowSymLinks
#Linklenmiş dosyaları izlemedir. En yüksek performans içindir. Güvenlik için detaylandırılabilir.
        AllowOverride All
#.htaccess çalışması için gereklidir. Güvenlik isteyenler daha detaylı işlemler için farklı kullanabilir.
        Require all granted
#Dizine dış dünyadan erişim vermek içindir. Altında oluşacak sanal hostlara erişimi tanımlar. İsterseniz sadece belli ip adresleri içinde oluşturabilirsiniz.
</Directory>


Bundan sonraki adımda Sanal Host ayar dosyasını oluşturabileceğiz. Aşağıdaki ayarlar olması gereken temel ayarlardır. İhtiyacınız olan bir çok ayarı Apache Manuel sitesinden bulabilirsiniz.

mcedit /etc/apache2/sites-available/linuxuzmani.net

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin destek@linuxuzmani.net
    ServerName linuxuzmani.net
    ServerAlias linuxuzmani.net,www.linuxuzmani.net
    DocumentRoot /home/salih/linuxuzmani.net
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/linuxuzmani.net.error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/linuxuzmani.net.access.log combined
</VirtualHost>


Kaydedip çıktıktan sonra apache'yi yeniden başlatıyoruz ve ayarlarımız aktif oluyor.

service apache2 restart


0 yorum:

Yorum Gönder

Etiketler