Aylık arşivler: Şubat 2015

Centos Python 3.4 Kurulumu

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }

yum groupinstall
“Development tools” -y
yum install
zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-devel
readline-devel tk-devel gdbm-devel db4-devel libpcap-devel xz-devel
-y
wget
https://www.python.org/ftp/python/3.4.2/Python-3.4.2.tgz
tar xf
Python-3.4.2.tgz
cd Python-3.4.2
./configure
–prefix=/usr/local –enable-shared
make
make install
echo /usr/local/lib
>> /etc/ld.so.conf.d/local.conf
ldconfig
Python versiyonumuzu
kontrol edelim.
python3 –version
Python 3.4.2

500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()

Ubuntu 12.04 sunucu üzerinde vsftpd servisi güncelleme sonrası 500 OOPS: Vsftpd: Refusing to Run With Writable Root Inside Chroot () bu hatayı vermeye başladı. Vsftpd servisi başlamıyordu. Güncellemeden kaynaklı olduğunu tespit ettikten sonra Debian paketleri bizi kurtarıyor. Ufak bir güncelleme ve iki satır ekleme ile sorun çözülüyor.

Debian/Ubuntu Sürümlerinde

echo allow_writeable_chroot=YES >> /etc/vsftpd.conf
echo seccomp_sandbox=NO >> /etc/vsftpd.conf
service vsftpd reload

Centos/Fedora/Redhat Sürümlerinde

chmod a-w /home/kullanici
echo allow_writeable_chroot=YES >> /etc/vsftpd.conf
service vsftpd reload