Consultant,Security Researcher, Entrepreneur, Senior Linux Admin

23 Şubat 2015 Pazartesi

Centos Python 3.4 Kurulumu


yum groupinstall "Development tools" -y
yum install zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-devel readline-devel tk-devel gdbm-devel db4-devel libpcap-devel xz-devel -y

wget https://www.python.org/ftp/python/3.4.2/Python-3.4.2.tgz
tar xf Python-3.4.2.tgz
cd Python-3.4.2
./configure --prefix=/usr/local --enable-shared
make
make install

echo /usr/local/lib >> /etc/ld.so.conf.d/local.conf
ldconfig

Python versiyonumuzu kontrol edelim.
python3 --version
Python 3.4.2

22 Şubat 2015 Pazar

500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()

Ubuntu 12.04 sunucu üzerinde vsftpd servisi güncelleme sonrası 500 OOPS: Vsftpd: Refusing to Run With Writable Root Inside Chroot () bu hatayı vermeye başladı. Vsftpd servisi başlamıyordu. Güncellemeden kaynaklı olduğunu tespit ettikten sonra Debian paketleri bizi kurtarıyor. Ufak bir güncelleme ve iki satır ekleme ile sorun çözülüyor.
Debian/Ubuntu Sürümlerinde

echo allow_writeable_chroot=YES >> /etc/vsftpd.conf
echo seccomp_sandbox=NO >> /etc/vsftpd.conf
service vsftpd reload
Centos/Fedora/Redhat Sürümlerinde


chmod a-w /home/kullanici
echo allow_writeable_chroot=YES >> /etc/vsftpd.conf
service vsftpd reload

Django Server Kurulumu - Centos

En güzel ve düzgün anlatım. Centos üzerinde Apache ve Django anlatımı. Sunucunun güvenlik ayarlarıda dahil olmak üzere baştan sonra anlatılmış. VirtualHost ayarlarında biraz uzatmış ama iş görür.


Etiketler