Aylık arşivler: Mart 2016

Şifresiz SSH

Yerel sunucu veya kendi bilgisayarımızda konsoldan giriş yaptıktan sonra;

ssh-keygen -b 1024 -t dsa

3 tane soru soracak enter ile geçebilirsiniz.

oluşan anaktarımızı karşıdaki sunucuya hangi kullanıcı ile bağlanacaksak ona göre yazıp bağlanıyoruz. Ben uzaktaki sunucuma root ile bağlanıyorum.

scp /root/.ssh/id_dsa.pub root@sunucuip:/root/.ssh/authorized_keys

Bu işlemin ardından şifre sormadan sunucuya bağlantı yapılacaktır.

Dikkat şifresiz ssh erişimi yaparken karşıya gönderdiğiniz kullanıcı ile bağlanabilirsiniz.

Ben kendi kullanıcımın terminalinde karşı sunucuya [email protected] eklemesi ile bağlanıyorum. Aksi halde kendi kullanıcım ile gitmeye çalışacağından şifre isteyecektir.

[email protected]slhlnxev:~$ ssh [email protected]www.linuxuzmani.net

Ubuntu Kurulumu Sonrası Ayar ve Program Yüklemeleri

Ubuntu Sistem Güncelleme yapalım

apt-get update && apt-get dist-upgrade

Oracle Java kuralım

add-apt-repository ppa:webupd8team/java
apt-get update
apt-get install oracle-java8-installer
apt-get install oracle-java8-set-default

PhpStorm Kuralım
https://www.jetbrains.com/phpstorm/download/#section=linux-version

Firefox Ayarları  (Sync üye oldum belki gerek kalmaz bir dahakine)
Arama motorunu Google çevirelim.
ABP eklentisini indirelim.

Midnight Commander ve bir kaç iyi adam Kuralım

apt-get install mc dsniff bwm-ng htop unrar zip unzip arj git

Sanallaştırma Kuralım

apt-get install virtualbox virtualbox-ext-pack

Exchange Sistemler İçin Posta İstemcisi (Ayardan sonra LogOff/LogOn Lazım)

apt-get install evolution evolution-ews

Video İzleme için VLC

add-apt-repository -y ppa:videolan/stable-daily
apt-get update
apt-get install vlc

Lazım olursa Grafik Editör

apt-get install gimp gimp-data gimp-plugin-registry gimp-data-extras

Notebook’taki kurulum için Güç Yazılımı / Ubuntu Pil Programı
apt-get remove laptop-mode-tools
add-apt-repository ppa:linrunner/tlp
apt-get update
apt-get install tlp tlp-rdw smartmontools ethtool
Bir defaya mahsus çalıştıralım. Bir daha kendi otomatik başlar.
tlp start
Durumu görmek için
tlp stat

Latex Kullanımı

Latex kullanımı Office kullanımından biraz farklıdır ancak alışınca daha hızlı ve çıktıları güzel yazılar elde ediyorsunuz. Özellikle şablona göre hazırlanması gereken tezlerde çok rahat ediyorsunuz.

157 dk’da Latex ile en güzel dökümanlardan biri Tobias Öetiker tarafından hazırlanmış.

https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf

Latex ile tez yazma , Latex ile proje oluşturma işlemlerini yapabilir Latex kullanımını öğrenebilirsiniz.

Latex örnekleri için bir kaç link paylaşıyorum. Daha fazla örnek için Google yardımcı olacaktır.

https://www.math.duke.edu/computing/tex/templates.html
http://spot.colorado.edu/~sitelic/samplecode/latex/
https://www.overleaf.com/latex/examples
http://www.electronics.oulu.fi/latex/examples/

Installation After Laravel Providers

Laravel DebugBar https://github.com/barryvdh/laravel-debugbar

composer require barryvdh/laravel-debugbar

Sisteme tanıtma config/app.php içine,

Providers kısmına,
BarryvdhDebugbarServiceProvider::class,

Aliases kısmına,
‘Debugbar’ => BarryvdhDebugbarFacade::class,

Aktif etmek için;
php artisan vendor:publish –provider=”BarryvdhDebugbarServiceProvider”

Laravel Ide Helper https://github.com/barryvdh/laravel-ide-helper

composer require barryvdh/laravel-ide-helper
 

Sisteme tanıtma config/app.php içine,

Providers kısmına,

 
BarryvdhLaravelIdeHelperIdeHelperServiceProvider::class, 

php artisan ide-helper:generate
php artisan vendor:publish

Collective html  
 
"require": {
    "laravelcollective/html": "5.2.*"
}

Next, update Composer from the Terminal:
composer update
Next, add your new provider to the providers array of config/app.php:

‘providers’ => [
 
// …
 
CollectiveHtmlHtmlServiceProvider::class, 
  // …
 
],
 

Finally, add two class aliases to the aliases array of config/app.php:

‘aliases’ => [ 
// … 
Form’ => CollectiveHtmlFormFacade::class,
 
‘Html’ => CollectiveHtmlHtmlFacade::class,
 
// 

],

Laracast/Generator
composer require laracasts/generators
LaracastsGeneratorsGeneratorsServiceProvider::class, 
 
ORM kurulumu
composer require doctrine/dbal  
 
Intervention Image 
http://image.intervention.io/getting_started/installation
 
composer require intervention/image
 
Providers  
InterventionImageImageServiceProvider::class 
 
Aliases
'Image' => InterventionImageFacadesImage::class
 
Publish 
php artisan vendor:publish --provider="InterventionImageImageServiceProviderLaravel5"