2 Aralık 2016 Cuma

Nginx www yönlendirme

Mevcut domain ayar dosyasının içine girerek server{ ile başlayan kısmın üstüne gelecek şekilde aşağıdaki örnek gibi yapacağız. Böylelikle linuxuzmani.com ve www.linuxuzmani.com için ayrı ayrı ayar okuyacak. 301 ile geldiği linkide ekleyerek www.linuxuzmani.com a yönlendiriyor.


server {
listen 80;
server_name linuxuzmani.com;
return 301 http://www.linuxuzmani.com$request_uri; }

Etiketler