Etiket arşivi: apache 2.4

Linux Web Sunucu Kurulumu

En uygun ve sorunsuz vps satan firmalardan biri DigitalOcean bana göre. Buradan Droplet (Damla) olarak adlandırılan sanal sunucular kiralayabiliyorsunuz ve fiyatları uygun. Sanal sunucu kiralama yaptıktan sonra size Linux sisteme erişim bilgilerini veriyor. IP ve root şifresi ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmenizi istiyor sistem. 
Sistemi güncelleyelim.
apt-get update
apt-get upgrade
Apache 2.4 , Mysql Server 5.5 ve Php paketleri ile modülleri yüklüyoruz. 
apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 mysql-server php5-mysql php5-dev php5-mcrypt php5-gd php5-cli php5-xcache php5-memcache php5-memcached 
Sistem ilk kurulduğunda mail sunucu gelmiyor üzerinde. Ayrıca bir kaç kullandığım programıda ekliyorum.
apt-get install mc unzip postfix php5-curl whois
Bind Dns sunucumuzu ve araçlarınıda kuruyoruz.
apt-get install bind9 bind9 bind9utils bind9-doc

Vsftpd Ftp Sunucu kurulumunu yapalım.
apt-get install vsftpd
Sunucumuza kurulumlarımız tamam. Servislerin ayarlamalarla ilgili aşağıdaki linkleri takip edebilirsiniz.

Apache Sanal Host Ayarları

Apache 2.4 kurulumu bittikten ve ayarlarını yaptıktan sonra sanal hostları tanımlamak kalıyor. Bu bize birden çok alan adını sunucu üzerinde kullanmamızı sağlıyor.

Örneğin;
linuxuzmani.net ve turkwm.com sitelerini aynı web sunucuda host edebiliriz.

Web sunucu kurulumunda anlatırken kullanıcılar için /home/ klasörünü kullandık. Linuxuzmani.net salih kullanıcısında, turkwm.com ridvan kullanıcısında hizmet vereceğini düşünelim.

Apache 2.4 dizinleri apache2.conf içerisinde tanımlıyorlar. Ben /home/ dizini altındaki klasörleri tek tek tanımlamak yerine üst dizin olarak /home/ tanımlayıp ilk ayarı tamamlıyorum.

mcedit /etc/apache2/apache2.conf

En alta aşağıdaki ayarı ekliyorum.

<Directory /home/>
        Options FollowSymLinks
#Linklenmiş dosyaları izlemedir. En yüksek performans içindir. Güvenlik için detaylandırılabilir.
        AllowOverride All
#.htaccess çalışması için gereklidir. Güvenlik isteyenler daha detaylı işlemler için farklı kullanabilir.
        Require all granted
#Dizine dış dünyadan erişim vermek içindir. Altında oluşacak sanal hostlara erişimi tanımlar. İsterseniz sadece belli ip adresleri içinde oluşturabilirsiniz.
</Directory>

Bundan sonraki adımda Sanal Host ayar dosyasını oluşturabileceğiz. Aşağıdaki ayarlar olması gereken temel ayarlardır. İhtiyacınız olan bir çok ayarı Apache Manuel sitesinden bulabilirsiniz.
mcedit /etc/apache2/sites-available/linuxuzmani.net
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [email protected]
    ServerName linuxuzmani.net
    ServerAlias linuxuzmani.net,www.linuxuzmani.net
    DocumentRoot /home/salih/linuxuzmani.net
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/linuxuzmani.net.error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/linuxuzmani.net.access.log combined
</VirtualHost>
Kaydedip çıktıktan sonra apache’yi yeniden başlatıyoruz ve ayarlarımız aktif oluyor.
service apache2 restart

Apache 2.4 Kurulum Sonrası Ayarlar

Yeni sunucu kurulumlarında Apache 2.4 varsayılan olarak gelmeye başladı. Bu sürümü yüklediğinizde Php kısa etiketler (short tag) <? ?> çalışmıyor. Ayrıca .htaccess dosyalarınızda çalışmıyor.

PHP Kısa Etiket (Php Short Tag) Ayarları
nano /etc/php5/apache2/php.ini
Web Server Kurulumu sonrasında php.ini ayar dosyasında “Language Options” altında olan kısa etiket parametresini aşağıdaki gibi düzenliyoruz.
short_open_tag = On
.htaccess hatası için aşağıdaki dosyada dizin ayarlarına AllowOverride All eklemeniz gerekmektedir.
mcedit /etc/apache2/apache2.conf
<Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share>
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
<Directory /var/www/>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
</Directory>
Dosyadaki ilgili dizinlere eklemeyi yaptıktan sonra rewrite modülünü aktif hale getiriyoruz.
a2enmod rewrite
a2enmod deflate
a2enmod mod_expires
a2enmod expires
a2enmod headers
Son olarak apache2 servisimizi yeniden başlatıyoruz.
/etc/init.d/apache2 restart