Etiket arşivi: openvz

OpenVZ Sanal Sunucu Klonlama / Kopyalama

Openvz ile kurduğumuz sanal sunucuların, sunucu yedeği, sunucu klonlama ve sunucu kopyalama işlemlerine ihtiyacımız olabilir. Çalışan canlı sistemde deneme yapmak istemediğimizde veya aynı sistemden bir yedek bir yerde dursun dediğimizde aşağıdaki komutlarla bu işlemi yapabiliriz.

OLDVE=103 NEWVE=203 # Kopyalamak istediğimiz sunucu OLDVE, yenisi NEWVE
vzctl stop $OLDVE
mkdir /vz/root/$NEWVE
cp /etc/vz/conf/$OLDVE.conf /etc/vz/conf/$NEWVE.conf
mkdir /vz/private/$NEWVE
pushd /vz/private/$OLDVE; tar c –numeric-owner * | tar x –numeric-owner -C /vz/private/$NEWVE; popd
mcedit /etc/vz/conf/$NEWVE.conf # Change the IP_ADDRESS
vzctl start $NEWVE; vzctl start $OLDVE

Kaynak : Openvz

Openvz initcl Hatası Çözümü

Openvz sunucuda bulunan debian/ubuntu sistemlerinizde güncelleme yaptığınızda sysv-rc paketindeki arızadan dolayı güncelleme işlemi ile birlikte yeniden başlatma(reboot), kapatma(shutdown) gibi işlemleri yapmak istediğinizde aşağıdaki hatayla işlemi sonlandıramaz.

$ shutdown: timeout opening/writing control channel /run/initctl
bunun için sysv-rc pakedi yerine Openvz sistemlerde upstart programı kullanılıyor. Hatanın çözümü için bunu sanal sunucunuzu kurduğunuzda yapmanızı öneririm.
apt-get install upstart
Bunu dediğinizde size sysv-rc paketlerinin kaldıralacağını vb uyarılar yapar. Önemli bir paket olduğu için aşağıdaki metni tam yazmanız gerekir.
Yes, do as I say!’
Probleminiz giderilmiş olacaktır.

Openvz Yedekleme

OpenVZ ile kurduğumuz sanal sunucuların yedekleme, başka bir openvz kurulu sunucuya taşıma ve bunların geri yüklemelerini yapacağız. OpenVZ kurulu olduğu sunucuyu host olarak tanımlıyoruz. Üzerindeki sanal bilgisayarları konteyner olarak tanımlıyoruz. Kavramlara alışmak adına bu isimlerle kullanacağım. 

Host sunucuda Vzdump ve Rsync paketlerini kuracağız.

#Debian
apt-get install vzdump rsync 

#CentOS
yum install vzdump rsync

Bütün konteynerlerin yedeğini aynı anda almak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz. Burada dikkat edilecek husus,  disk alanınızın bütün sunucuları almaya yetecek kadar olmasıdır. Bu işlem sırasında sunucular hizmet vermeyecektir. Yedekleme işleminde –compress komutu ile sıkıştırma işlemide yaptırıyoruz. Eğer alan sorununuz yoksa bunu kullanmayıp daha hızlı yedek/klon alabilirsiniz.

mkdir /backup
vzdump –compress –dumpdir /backup –stop –all

Sadece bir tane konteyner yedeklemek istersek id numarası ile bunu yapacağız. 

vzdump –compress –dumpdir /backup –stop 101

Yukarıdaki işlemlerde sanal sunucuları durdurup yedek alıyoruz. Açılış işlemleri uzun süren bir süreciniz veya açılış sonra başlaması uzun süren servisleriniz varsa beklememek için durdurmak yerine bekleme modun da yedek/klon alabilirsiniz.

vzdump –compress –dumpdir /backup –suspend 101

Geri Yükleme

Klonlamak istediğimiz sanal sunucumuzun yedeğini başka bir sunucu üzerinde ayağa kaldırmak için karşı sunucuya gönderiyoruz. Buradaki id isterseniz başka kullanabilirsiniz. Ayrıca ip bilgileri vb. bilgileri de gözden geçirmeyi unutmayın. Ben önceki sunucuda 101 id numaralı sanal sunucuyu yeni hostta 201 id olarak çalıştırmak istiyorum.

scp /backup/vzdump-101.tgz [email protected]:/home

vzdump –restore /home/vzdump-101.tgz 201
vzctl set 201 –hostname yeni201.linuxuzmani.com –save
vzctl set 201 –ipdel 192.168.0.2 –save
vzctl set 201 –ipadd 192.168.0.201 –save
vzctl start 201


Yedekten Dönme

Eğer daha önce dump/yedek aldığınız bir tarihe dönmek isterseniz tavsiyem ilk önce konteyneri silmeniz. Sonra Restore yapmanız.

vzctl destroy 101
vzdump –restore /backup/vzdump-101.tgz 101
vzctl start 101

CentOS OpenVZ Kurulumu

Bütün ayar işlemlerinde Midnight Commander kullanılmıştır.
yum install mc
SELINUX devre dışı bırakıyoruz.
mcedit /etc/sysconfig/selinux dosyasına aşağıdaki düzenlemeyi yapıyoruz.

SELINUX=disabled 

Sonrasında sistem parametrelerine giriş yapacağız.
mcedit /etc/sysctl.conf bu dosyaya girdikten sonra aşağıdaki parametreleri ekliyoruz.

net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
kernel.sysrq = 1
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1

bu işlemler ardından OpenVZ kurulum dosyaları için depo tanımlamasını indiriyoruz.

wget -O /etc/yum.repos.d/openvz.repo http://download.openvz.org/openvz.repo
rpm –import http://download.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ

mcedit /etc/yum.repos.d/openvz.repo dosyaya girrerek RHEL6 paketlerine izin veriyoruz. Diğerlerini kapatıyoruz. Genelde RHEL6 olarak geliyor zaten. Kontrol edilmesi iyidir.

yum install vzkernel vzctl vzquota 

kurulumun ardından sunucuyu başlatıyoruz.

reboot

Template olarak kullanacağımız işletim sistemini bu linkten seçerek indireceğiz. Ben debian 7 64Bit kullanmak istediğim için onun şablonunu indiriyorum. İndirme işlemi /vz/template/cache dizini altına yapılır ve indirilen dosya açılmaz.

cd /vz/template/cache
wget http://download.openvz.org/template/precreated/debian-7.0-x86_64.tar.gz

Bu işlem sonrasında artık sanal linuxu oluşturabiliriz.

vzctl create 101 –ostemplate debian-7.0-x86_64 –config vswap-1g
vzctl set 101 –save –name server101
vzctl set 101 –save –onboot yes
vzctl set 101 –save –hostname srv.linuxuzmani.com
vzctl set 101 –save –ipadd 192.168.1.101
vzctl set 101 –save –nameserver 8.8.8.8 –nameserver 8.8.4.4
vzctl set 101 –save –cpus 4
vzctl set 101 –save –ram 8G
vzctl set 101 –save –swap 4G
vzctl set 101 –save –diskspace 50G
vzctl start 101

Root şifresini belirliyoruz.
vzctl exec 101 passwd

vzctl enter 101 diyerek Centos üzerinden veya ssh ile ip adresinden yeni sanal sunucumuza giriş yapabiliriz